0
0 Comments

อยากทราบว่าหอประชุมที่รับปริญญาคือหอประชุมไหนคะ และปล่อยให้บัณฑิตออกจากหอประชุมกี่โมงคะ

Changed status to publish